Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Trang chủ

Tôi ra đời 14 năm sau, ngày Trần Trọng Kim cho phát hành (1921) cuốn “Việt Nam Sử Lược”. Chính phủ Trần Trọng Kim xuất hiện trước Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà lâm thời 5 tháng. Suy nghĩ của tôi về cuốn “Việt Nam Sử Lược” và Chính phủ Trần Trọng Kim, xin được phép đặt trong hai thời đoạn cụ thể đó.

Sách được viết năm 1919, phát hành năm 1921 của Trần Trọng Kim, một học giả Việt Nam từ đầu thế kỷ XX. Cuốn sách ra đời đã giành ngay được thiện cảm của giới nghiên cứu, được bạn đọc đón nhận nhiệt tình, hầu như không có một phản ứng nào đáng kể (trừ một trường hợp sẽ nói ở sau). Giá trị đặc biệt ấy của cuốn sách cũng là do tình hình đặc biệt của ngành Sử học ở nước ta mà có.
Chuyên mục: Người xứ Nghệ