Tin tức

Phát hiện sắc phong năm Quang Trung thứ 1

(VHNA): Thêm 5 văn tự cổ thời Nguyễn vừa được phát hiện tại nhà thờ họ Hồ thuộc thôn 3, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà vào ngày 23-4 gồm có  sắc chỉ của triều vua Gia long năm 11 (1812 ), năm thứ 15 (1816); triều vua Minh Mệnh năm thứ 5 (1824), tất cả đều có nội dung phong chức cho ông Hồ Đăng là một người có tài giữ chức vụ đội trưởng bộ binh của 10 đội quân rồi đến 30 đội quân và giao trách nhiệm cho ông huấn luyên. Các sắc chỉ nêu rõ, nếu không hoàn thành trách nhiệm sẽ bị triều đình trách phạt.

Tại đây, cũng đã phát hiện 2 sắc  phong thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 4 (1743), Cảnh Cưng năm thứ 15 (1754) phong chức cho một nhân vật họ Hồ từ chức Phó Thiên hộ lên Thiên hộ, hiệu lệnh tư tráng sỹ và  đặc biệt có 1 đạo sắc Quang Trung năm thứ nhất (1788) phong chức cho ông Hồ Viết Phong.
Các sắc phong, sắc chỉ trên do con cháu trong dòng tộc cất giữ một thời gian dài, phần do sợ phạm húy, phần do sợ mất nên không dám mang ra xem. Khi có sự động viên của những người làm công tác nghiên cứu thì mới mở xem  và biết được nội dung. Bách Khoa
 
                                                                                    
 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114452455

Hôm nay

265

Hôm qua

2282

Tuần này

21888

Tháng này

218714

Tháng qua

120141

Tất cả

114452455