Xứ Nghệ ngày nay

Nghệ An hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh những nội dung tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo thực hiện hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ảnh: Mạnh Hà          

Đối với tỉnh Nghệ An, việc bảo tồn, gìn giữ truyền thống văn hóa và xây môi trường văn hóa cơ sở gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển gần một thiên niên kỷ danh xưng Nghệ An. Vùng đất đã trải qua bao thăng trầm, biến động nhưng những gì cốt lõi của nôi văn hóa xứ Nghệ vẫn mãi trường tồn và phát triển xuyên suốt theo thời gian. Sách Đại Nam nhất thống chí viết xứ Nghệ là vùng“Đất xấu, dân nghèo, tập tục cần kiệm, nhà nông chăm chỉ ruộng nương, học trò ưa chuộng học hành… Đó cũng là vùng đất đã tác thành ra bao lớp hiền nhân”. Truyền thống yêu nước, hiếu học, đoàn kết đấu tranh cách mạng đã làm nên bản sắc văn hóa con người xứ Nghệ. Và chính truyền thống ấy là nền tảng, động lực, góp phần tạo nên một Nghệ An hôm nay khởi sắc với hơn 3.000 di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy, hơn 72% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7/21 huyện, thị đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, tạo được những bước chuyển lớn về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sởCông tác tổ chức cán bộ” với các mục tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đã nhấn mạnh trong buổi Lễ phát động vừa được tổ chức vào sáng nay (14/3) tại Khu Di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước, tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về văn hóa phù hợp trong giai đoạn mới.

2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo mọi điều kiện cần thiết để duy trì và phát triển văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Tiếp tục đầu tư nguồn lực cùng với đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có chất lượng, chiều sâu, bền vững, phát huy truyền thống văn hóa, xây dựng nhân tố con người, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc gắn với thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

4. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, rà soát, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ công chức làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo số lượng và chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An sẽ phấn đấu hơn nữa cho mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114467693

Hôm nay

2226

Hôm qua

2299

Tuần này

2525

Tháng này

214499

Tháng qua

119210

Tất cả

114467693