Xứ Nghệ ngày nay

Nghệ An triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại

Đoàn chuyên gia của JICA khảo sát tiềm năng du lịch tại Đảo Chè, huyện Thanh Chương (ảnh Vương Bằng)

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại nhằm phát triển toàn diện văn hóa, con người Nghệ An, đưa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 12/11/2021 triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng, các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược văn hóa đối ngoại trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đến toàn dân, toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức toàn diện, đúng đắn và tích cực về việc thực hiện văn hóa đối ngoại. Xây dựng các ấn phẩn văn hóa, các chuyên mục, phóng sự giới thiệu, quảng bá văn hóa đặc trưng của tỉnh trên các phương tiện thông tin, báo chí; trang thông tin điện tử của tỉnh để quảng bá, giới thiệu về địa phương đến cộng đồng người Nghệ An và người Việt Nam ở nước ngoài.

Giới thiệu quảng bá văn hóa Nghệ An cho du khách quốc tế thông qua các tuor du lịch cộng đồng ( ảnh Hoàng Trinh)

2. Tăng cường triển khai các hoạt động Văn hóa đối ngoại, thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở tỉnh Nghệ An, song hành với công tác thông tin đối ngoại, gắn kết trong tổng thể chính sách đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại (như số hóa hệ thống di sản, xây dựng bảo tàng số, chương trình nghệ thuật online …) để quảng bá di sản văn hóa, nghệ thuật trong hoạt động văn hóa đối ngoại.

3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, chính sách, đẩy mạnh thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế phục vụ công tác văn hóa đối ngoại trong thời kỳ mới, trong đó có chủ trương, chính sách xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững về văn hóa. Rà soát điều chỉnh, gắn công tác văn hóa đối ngoại với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm phát huy toàn diện, tối đa hiệu quả thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh tỉnh Nghệ An ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú. Thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa để tuyên truyền, quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Nghệ An thông qua các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hội thảo, hội nghị trong nưc và quc tế, đặc biệt là với các địa phương có mi quan hệ hữu nghị truyền thống với Nghệ An như: tỉnh Xiêng Khoảng, Bolykhămxay, Hủa Phăn, Khăm Muộn, Savannakhet, Xay Sổm Bun, Viêng Chăn (Lào); Ulianốp (Nga); tỉnh Gifu (Nhật Bản); Gyeonghi (Hàn Quốc) và Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Hồ Nam (Trung Quốc)… Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số, mạng xã hội, trao đổi đoàn phóng viên, báo chí, hợp tác với các đoàn làm phim quốc tế. Triển khai thực hiện các Đề án, kế hoạch bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An, đặc biệt chú trọng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại gắn kết chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gìn giữ, phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, thu hút nguồn lực chất lượng cao ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tăng cường quan hệ, kêu gọi, vận động cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương; định kỳ tổ chức “Gặp mặt Kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Tết”, mời bà con Việt kiều về quê giao lưu, đón Tết tại quê hương để hiểu về tình hình kinh tế - xã hội, nét đẹp văn hóa của tỉnh nhà, đồng thời góp phần hỗ trợ cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài duy trì và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tại nước sở tại

6. Triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh Nghệ An với các nước láng giềng thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động giao lưu, giao thương thường xuyên; tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau của người dân khu vực biên giới, góp phần làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tham gia các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các tỉnh vùng biên giới Việt - Lào do Trung ương, các địa phương tổ chức. Tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau của người dân khu vực biên giới, góp phần làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

7. Chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; Đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô, uy tín; Phát triển các thương hiệu festival, lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật chất lượng tại Việt Nam. Tăng cường các hoạt động văn hóa đối ngoại trong các hoạt động, sự kiện văn hóa lớn của tỉnh như Lễ hội làng Sen nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ để giới thiệu ra thế giới; Tổ chức các hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, tuần văn hóa, ngày văn hóa Nghệ An kết hợp trong hoạt động ngoại giao của tỉnh ở các nước.Xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với kế hoạch xúc tiến du lịch Việt Nam, với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh để quảng bá văn hóa tỉnh Nghệ An ra thế giới. Tạo điều kiện thuận lợi để địa phương các nước; Các cơ quan đại diện nước ngoài; Tổ chức quốc tế; Cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài… giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa, đất nước, con người bạn một cách có chọn lọc trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Mời các đoàn khách quốc tế tham dự festival, lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật tại tỉnh.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114468568

Hôm nay

282

Hôm qua

2443

Tuần này

21400

Tháng này

215374

Tháng qua

119210

Tất cả

114468568