Tin tức

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023. Theo đó, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay được tổ chức trong 06 ngày (từ ngày 14 - 19/4/2023) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

 Nghệ thuật trình diễn dân gian Khắc luống của đồng bào dân tộc Thái huyện Quỳ Châu. Ảnh: Nguyễn Hậu

Tham gia Ngày hội có  hơn 200 người, 17 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành đại diện cho các dân tộc, vùng miền. Trong đó: hơn 100 người của 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc: Mường (Hòa Bình), Thái (Sơn La), Khơ Mú (Nghệ An), Mông (Hà Giang), Tày, Nùng (Thái Nguyên), Dao (TP Hà Nội), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), Ba Na, Gia Rai (Gia Lai), Xơ Đăng (Kon Tum), Raglai, Chăm (Ninh Thuận), Ê Đê (Đắk Lắk ), Khmer (Sóc Trăng) và huy động thêm hơn 100 người (30 người dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk; 20 người dân tộc Khme tỉnh Sóc Trăng; 30 người dân tộc Mạ tỉnh Lâm Đồng, 30 người dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa); Các nhà nghiên cứu, văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ…

Các hoạt động Ngày hội gồm: Diễn đàn văn hóa “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập hiện vật về văn hóa các tộc người; Tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc (nghi lễ nông nghiệp truyền thống “Mừng lúa về kho” của dân tộc Mạ tỉnh Lâm Đồng, Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng, Lễ cúng ché của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk, Lễ Chá Mùn của dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa; Hoạt động của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam); Thể thao quần chúng.

Hoạt động trung tâm của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay là Diễn đàn văn hóa “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Diễn đàn là hoạt động thiết thực triển khai hiêu quả những nội dung của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và 15 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chương trình dự kiến có khoảng 40 tham luận, 02 talk show, tổ chức trưng bày các hình ảnh về sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam kết hợp với thực hành di sản và nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt, xòe, sạp…; trình diễn nghệ thuật văn hóa được UNESCO ghi danh và một số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại; nghệ thuật sân khấu Rô băm của dân tộc Khme tỉnh Sóc Trăng, trích đoạn nghi thức truyền thống của dân tộc Mạ tỉnh Lâm Đồng, dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa.

Các hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số; Nhận diện các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện, vận dụng sáng tạo thực hành văn hóa nhằm phát huy hiệu quả giá trị di sản vì mục tiêu chấn hưng văn hóa, xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Triển khai kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống hỗ trợ chuyên môn, bổ sung nhóm cộng đồng đang hoạt động hàng ngày của địa phương tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 năm 2023 theo kế hoạch và phối hợp tuyên truyền, quảng bá sự kiện tại tỉnh.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114452446

Hôm nay

256

Hôm qua

2282

Tuần này

21879

Tháng này

218705

Tháng qua

120141

Tất cả

114452446