Văn hóa và đời sống

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão, mừng đất nước đổi mới, khắc ghi lời Bác dạy

Một mùa Xuân mới lại về! Xuân Quý Mão 2023 Đảng ta tròn 93 tuổi xuân, là mùa Xuân thứ 48 non sông thống nhất, nước non liền một dải và cũng là 54 năm Bác đi xa. Mừng Xuân Quý Mão, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu để điều mong muốn cuối cùng của Bác thành hiện thực.

Cách đây 54 năm, mùa Thu năm 1969, Bác Hồ về với thế giới người hiền. Trong Bản Di chúc lịch sử - Quốc bảo để xây dựng đất nước sau khi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, Bác viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Thực hiện tâm nguyện của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã kiên cường đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước vào mùa Xuân 1975. Xuân Quý Mão 2023 là mùa Xuân thứ 48 kể từ ngày thống nhất đất nước, non sông Việt Nam đã có biết bao đổi thay. Nhất là, sau hơn 35 năm đất nước đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn, cơ đồ, tiềm lực vị thế, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm hân hoan, phấn khởi khi được báo cáo trước anh linh của Bác về sự phát triển tiến bộ và ổn định xã hội của đất nước sau hơn 35 năm qua, trong mỗi chúng ta hầu như đều cảm thấy còn có lỗi với Bác vì “một bộ phận không nhỏ” đã không nghiêm túc tuân theo những lời dạy ân tình mà Bác thường xuyên căn dặn cán bộ, đảng viên.

Chúng ta thấy có lỗi với Người khi: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”, bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi”. Thực trạng này “làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”; và  “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên không chỉ làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ, mà quan trọng hơn là đòi hỏi toàn Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận, nỗ lực phấn đấu để khắc phục, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để khắc phục được tình trạng này, chúng ta không nên phát động quá nhiều những cuộc vận động tốn kém và hình thức, mà chỉ nên thực sự đối chiếu hành động của từng người theo những lời căn dặn thấu lý đạt tình của Bác Hồ đã chỉ ra cách đây gần 80 năm.

Ngày 17/9/1945, Bác chỉ rõ: “Cán bộ ta nhiều người cúc cung tận tụy, hết lòng trung thành với nhiệm vụ, với Chính phủ, với quốc dân. Nhưng cũng có nhiều người hủ hóa, lên mặt làm quan cách mạng, hoặc là độc hành, độc đoán, hoặc là vì công vinh tư. Thậm chí dùng phép công để báo thù tư, làm cho dân oán đến Chính phủ và đoàn thể. Những khuyết điểm trên, nhỏ thì làm cho dân chúng hoang mang, lớn thì làm cho nền đoàn kết lay động. Chúng ta phải lập tức sửa đổi ngay…”.

Tháng 10/1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác viết: “Ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế Đảng mới nhanh chóng phát triển, công việc mới chóng thành công”…

Bác còn nêu nhiều thứ “bệnh” phải sửa chữa. Đó là: “Bệnh nể nang”, làm ngơ trước sai lầm của người quen biết, họ hàng, thân thích; “Bệnh tham lam”, tự tư tự lợi, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích dân tộc, “Bệnh lười biếng”, tự cho mình là cái gì cũng biết, việc gì cũng giỏi, lười suy nghĩ, lười học tập, giành lấy việc dễ, đẩy việc khó cho người; “Bệnh kiêu ngạo”, tự cao tự đại, ham địa vị, danh vọng, hay lên mặt, thích được tâng bốc; “Bệnh hiếu danh”, tự cho mình là anh hùng, quan trọng, không chịu làm những công tác thiết thực; “thiếu kỷ luật”, đặt mình lên trên tổ chức, thích sao làm vậy; “óc hẹp hòi”, khinh người, không cân nhắc người tốt, sợ người ta hơn mình…

Bác nói những chứng bệnh trên bắt nguồn từ “Bệnh cá nhân”, mọi suy nghĩ việc làm đều xuất phát từ lợi ích cá nhân và đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, trước hết. Tất cả đều vì cá nhân, vì gia đình mình, vì phe nhóm mình. Bác khẳng định: Mắc những căn bệnh đó là do “kém tính Đảng”, mắc một trong những bệnh đó “là hỏng việc”.

Người căn dặn: “Chúng ta phải ráo riết dùng phê bình và tự phê bình để giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy”. Từ đây, Bác đã chỉ đích danh và phê phán gay gắt “bệnh cá nhân” - chủ nghĩa cá nhân trong con người cán bộ, đảng viên.

Bác còn nhấn mạnh: “Cán bộ đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc. Cán bộ đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính. Muốn thế phải gần gũi nhân dân, khuyến khích Nhân dân, lãnh đạo Nhân dân”.

Về đức và tài, Bác viết: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, “Cũng như sông phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Mong sao đảng viên, cán bộ chúng ta hãy suy nghĩ thấu đáo về những lời dạy ân tình của Bác Hồ để tự sửa đổi mình, rèn luyện mình, nghiêm khắc với mình, làm tròn bổn phận người cán bộ, đảng viên của Đảng để được Nhân dân tin yêu, che chở như trước đây, toàn tâm, toàn ý đóng góp sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Muốn vậy, Đảng cần tập trung đẩy mạnh triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XIII), trong đó có nội dung cực kỳ quan trọng là vấn đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Mục tiêu nhất định phải đạt là: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân. Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Có như vậy! cán bộ đảng viên của Đảng mới thực sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ta mãi tươi xuân, tràn đầy sinh khí; mãi mãi cùng dân tộc vào xuân, mãi mãi vui cùng niềm vui của Nhân dân!

Nhân dịp đón chào Xuân mới Quý Mão, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, chúng ta hãy biến lòng tưởng nhớ Bác bằng cách nhắc nhở nhau khắc cốt, ghi tâm những lời dặn dò, những mong muốn của Người trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114442371

Hôm nay

2184

Hôm qua

2272

Tuần này

2184

Tháng này

217545

Tháng qua

112676

Tất cả

114442371