Tin tức

Phát triển kinh tế ban đêm hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới cơ cấu kinh tế của các địa phương theo hướng hiện đại hóa

Phố đi bộ thành phố Vinh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo tình hình, kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Nhiều kết quả quan trọng đạt được sau 3 năm triển khai: i. Nhận thức của các bộ, ngành, địa phương về chủ trương, quan điểm, mục tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế ban đêm đã có chuyển biến quan trọng. Mô hình kinh tế ban đêm đã được nhận diện đầy đủ như là một mô hình kinh tế mới, xếp chung với nhóm các mô hình khác đang rất được quan tâm như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. ii. Các địa phương đã mạnh dạn hơn trong triển khai các giải pháp phát triển kinh tế ban đêm với những cân nhắc kỹ lưỡng về đặc thù, yêu cầu cụ thể của địa phương. Nhiều cách làm mới, điển hình tốt về kinh tế ban đêm được chia sẻ. iii. Quan hệ phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện các giải pháp Đề án phát triển kinh tế ban đêm của Chính phủ đã đi vào thực chất. iv. Các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế ban đêm đã được lồng ghép vào các đối thoại công tư về môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính,v.v… Việt Nam đã có một số dịch vụ tương đối mới gắn với kinh tế ban đêm trong bối cảnh dịch COVID-19. Nổi bật nhất là các nền tảng cung cấp dịch vụ xem phim theo yêu cầu (ví dụ như Vieon, Netflix…) theo đó cung cấp các sản phẩm, dịch vụ xem phim cho các gia đình Việt Nam và đã trở nên phổ biến hơn trong khung giờ ban đêm.

 

Hoạt động kinh doanh trên phố đi bộ thành phố Vinh

Bên cạnh kết quả đạt được, hiệu quả của các hoạt động kinh tế ban đêm trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ở nhiều địa phương còn khiêm tốn hơn so với mức tiềm năng; chuyển biến về chính sách cụ thể hướng tới phát triển kinh tế ban đêm còn chưa nhiều; hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ; các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế ban đêm chậm được triển khai; mức độ tương tác giữa mô hình kinh tế ban đêm với các mô hình kinh tế mới khác còn tương đối hạn chế; hoạt động kinh tế ban đêm vẫn chưa tách rời khỏi rủi ro gia tăng các loại tội phạm và kéo theo những tệ nạn xã hội phổ biến gây khó khăn cho các nhà quản lý xã hội ở cấp trung ương và địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi một số nội dung, nhiệm vụ giải pháp tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg nhằm tạo thêm động lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế ban đêm hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới cơ cấu kinh tế của các địa phương theo hướng hiện đại hóa.

UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam và cụ thể ở Nghệ An./.

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114453937

Hôm nay

2315

Hôm qua

2361

Tuần này

21266

Tháng này

220196

Tháng qua

120141

Tất cả

114453937