Văn hóa và đời sống

Cách mạng hay đổi mới - Vấn đề quyết định là con người

Trong những ngày này sau gần 35 năm Đổi mới, chúng ta đang sống trong không khí sục sôi, hào cùng của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cách đây 75 năm. Cách mạng hay Đổi mới, vấn đề quyết định là con người. Mọi việc đều do người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, từ xưa đến nay đều thế cả.

Thời kỳ Cách mạng Tháng Tám

Các thế lực thù địch vẫn tuyên truyền xuyên tạc rằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự “ăn may” của Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương trong một “khoảng trống quyền lực”. Sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy. Đó là thắng lợi của sức mạnh nội lực “đem sức ta mà từ giải phóng cho ta”. Nhân tố con người là điều quyết định, là vấn đề cốt tủy.

CON NGƯỜI LÃNH TỤ. Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Đảng và của cả dân tộc. Người có trí tuệ, bản lĩnh, tầm nhìn và dự báo thiên tài. Người là biểu tượng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cả đời Người chỉ có một sự ham muốn tột bậc, đó là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Người là con người của hành hành động, nói là làm, nói đi đôi với làm, phản ánh một cuộc cuộc đời - cả những khi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Có một lãnh tụ như thế cả nước nghe theo, đi theo, làm theo, đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải cho lý tưởng cách mạng của Đảng.

CON NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN. Thời Cách mạng Tháng Tám, cán bộ, đảng viên không đông về số lượng (non 5000 đảng viên) nhưng có đủ tố chất, nhân cách, phẩm chất cao quý của người cách mạng. Họ là những người “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Họ dũng cảm, ngoan cường, hiên ngang trước máy chém của quân thù, một lòng một dạ vì nước vì dân, không phản bội lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc của Đảng và dân tộc. Họ vì dân, vì Đảng mà hy sinh một cách cực kỳ oanh liệt. Máu đào của họ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của họ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Những cán bộ, đảng viên thời Cách mạng Tháng Tám cho thấy con số là cần, nhiều là tốt, nhưng cái chất của người đảng viên mới là yếu tố quyết định nhất.

CON NGƯỜI ĐỒNG BÀO. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Họ có khát vọng độc lập, tự do. Họ quyết hy sinh vì tự do, độc lập. Họ có niềm tin mạnh mẽ, vững chắc không gì lay chuyển nổi vào Đảng, vào lãnh tụ, vào những đảng viên cộng sản “chí công vô tư” do Bác Hồ đào tạo, rèn luyện. Họ anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, thông minh, sáng tạo. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Lịch sử cho thấy có dân, có lòng dân, được dân ủng hộ là có tất cả. Bởi vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân chứ không phải sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của lòng dân, sức dân, trí dân quyện chặt với ý Đảng. Lòng dân, sức dân, trí dân được hình thành, phát triển và đắp bồi qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước Đến khi Đảng ta ra đời, Đảng đã thổi vào đó một năng lượng mới, chất lượng mới, trình độ mới, tạo thành chất keo, sức mạnh tổng hợp ý Đảng - lòng dân với một sinh khí mới, hợp lực mới, xung lực mới làm nên chiến thắng.

Trong công cuộc đổi mới

Qua gần 35 Đổi mới, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ và vị thế như hôm nay. Bằng thước đo lịch đại, chúng ta có quyền tự hào chính đáng với kết quả chúng ta đã đạt được. Chúng ta cũng thật sự đau buồn vì những sai lầm, tổn thất lớn. Tất cả đều do con người.

Đại hội VI-1986 đại hội đánh dấu sự đổi mới của Đảng về tư duy, phong cách, tổ chức và cán bộ. ảnh tư liệu

CON NGƯỜI NHÂN DÂN. Trong đổi mới, Đảng ta đã tổng kết cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Chính những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới, dũng cảm phấn đấu, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách mà công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu hôm nay. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tổng kết của Đảng xuất phát từ lịch sử, là sự đúc kết của lịch sử về vai trò, sức mạnh của nhân dân “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, lật thuyền mới biết dân như nước”. Bác Hồ nhắc lại lời nói chí lý của Thánh hiền đời xưa: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”.

Nhờ một dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng; một Nhân dân rất tốt và nhờ một Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mà đất nước có được cơ đồ như hôm nay.

CON NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN. Thành tựu của Đổi mới cũng phải kể đến công lao, sự đóng góp, cống hiến vô tư của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, những người vì nước, vì dân thật sự. Họ không màng đến danh lợi bản thân. Trong đội ngũ đó, phải kể đến những người lãnh đạo, đứng đầu - tuy không nhiều - nhưng trách nhiệm, tâm huyết, vì nước vì dân. Họ đau nỗi đau của dân, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Nhưng thật sự đáng buồn, đau lòng vì một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, không ít trong số đó là cán bộ cao cấp của Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ở tham nhũng, lãng phí, quan liêu, ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, mua chức, bán quyền, bè phái, cục bộ. Họ đang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói cụ thể là họ tự hư hỏng, tha hóa, biến chất. Đó là bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nguy hiểm nhất là sự hư hỏng, suy thoái của những đảng viên, cán bộ nói chung, lực lượng do Trung ương quản lý, những người giữ vị trí chủ chốt ở Thủ đô, các thành phố lớn của đất nước, một số tỉnh, bộ ban, ngành nói riêng, đang làm giảm và từng bước có nguy cơ làm mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

Muốn có một đất nước phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thì điều cốt tủy không phải là những lời nói suông, mà là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người lãnh đạo, đứng đầu có vai trò quyết định. Đừng để đội ngũ này làm mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi vì mất niềm tin là mất tất cả như Tổng Bí thư khẳng định.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114368377

Hôm nay

2164

Hôm qua

2385

Tuần này

21535

Tháng này

29893

Tháng qua

19794

Tất cả

114368377