• Văn hóa và đời sống

Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái cần sự chung tay của toàn xã hội. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái, nhất là xóa dần sự bất bình đẳng về giới trên...

Văn hóa phải là mục tiêu và động lực của phát triển

Văn hóa phải là mục tiêu và động lực của phát triển

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Nguồn ảnh: VN Express Khi ra đời, khái niệm phát triển tách rời khỏi văn hóa. Nhưng càng về sau, người ta càng thấy đó là điều không nên, không được và có thể để lại nhiều...

Lung linh Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản”

Lung linh Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản”

  Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản” nằm trong chương trình của Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 2023. Đây là một hoạt động không chỉ tôn vinh các giá trị của dân ca Ví, Giặm mà còn là nơi hội tụ những cái hay, cái đẹp, những nét đặc sắc của dân ca, dân vũ và dân...

Hệ giá trị văn hóa gia đình - nền tảng căn bản xây dựng hệ giá trị quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hệ giá trị văn hóa gia đình - nền tảng căn bản xây dựng hệ giá trị quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Trong đó việc “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người...

Thống kê truy cập

114425962

Hôm nay

222

Hôm qua

2303

Tuần này

2325

Tháng này

23010

Tháng qua

1114316576

Tất cả

114425962