• Văn hóa và đời sống

Giá trị văn hóa - sức mạnh mềm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Giá trị văn hóa - sức mạnh mềm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Ảnh Cao Thuỷ Tình hình mới, lý luận về “sức mạnh mềm” đang nhận được sự quan tâm lớn của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các chính trị gia... trên thế giới. Người ta đang coi nó là một nguồn “tài...

Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái cần sự chung tay của toàn xã hội. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái, nhất là xóa dần sự bất bình đẳng về giới trên...

Văn hóa phải là mục tiêu và động lực của phát triển

Văn hóa phải là mục tiêu và động lực của phát triển

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Nguồn ảnh: VN Express Khi ra đời, khái niệm phát triển tách rời khỏi văn hóa. Nhưng càng về sau, người ta càng thấy đó là điều không nên, không được và có thể để lại nhiều...

Lung linh Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản”

Lung linh Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản”

  Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản” nằm trong chương trình của Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 2023. Đây là một hoạt động không chỉ tôn vinh các giá trị của dân ca Ví, Giặm mà còn là nơi hội tụ những cái hay, cái đẹp, những nét đặc sắc của dân ca, dân vũ và dân...

Hệ giá trị văn hóa gia đình - nền tảng căn bản xây dựng hệ giá trị quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hệ giá trị văn hóa gia đình - nền tảng căn bản xây dựng hệ giá trị quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Trong đó việc “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người...

Thống kê truy cập

114468578

Hôm nay

292

Hôm qua

2443

Tuần này

21410

Tháng này

215384

Tháng qua

119210

Tất cả

114468578